CZ  |  EN

Často kladené otázky ohledně odhadů

 1. Cena expresního odhadu
 2. Metoda expresního odhadu nemovitostí
 3. Technická sekce
 4. Výše odhadu a jeho správnost
 5. Ochrana soukromí
 6. Doporučení ohledně rychlosti prodeje
 7. Znalecké posudky, oficiální ocenění a odhady pro banky a úřady
 1. Cena expresního odhadu

  1. Kolik mě má odhad stát? Vyplatí se mi to?

   O:  Přistoupili jsme ke zpoplatnění expresních odhadů menší, spíše symbolickou částkou. Díky tomu můžeme dále zkvalitňovat naše služby a poskytovat Vám širší informační servis. Ceny orientačních odhadů se pohybují od 99 do 249 Kč, v závislosti na typu nemovitosti a tedy i obtížnosti zpracování odhadu její ceny. Když však porovnáte takto nízkou částku s přínosem, který pro vás odhad a další údaje budou mít, věříme, že budete s naší službou spokojeni. Díky expresnímu odhadu ceny se můžete vyvarovat nevýhodného obchodu s nemovitostí, úspora se tak pohybuje o mnoho řádů výše, než je cena odhadu.

 2. Metoda expresního odhadu nemovitostí

  1. Jaká metoda odhadu je použita při stanovení odhadní ceny?

   O:  Portál www.odhadonline.cz využívá pro expresní odhady cen nemovitostí rozsáhlé databáze informací o uskutečněných prodejích. Na Vašem odhadu navíc vždy pracují profesionálové, kteří co nejpřesněji určí cenu dané nemovitosti.

   Cenu nemovitosti, kterou si chcete nechat odhadnout, stanovujeme podle:
   • stavu nemovitosti
   • cenových map a demografických charakteristik
   • výpočtů, které zaručují přesné zohlednění všech výhod a negativ nemovitosti
   • proběhlých nákupů a prodejů podobných nemovitostí
   • vývoje trhu s nemovitostmi
   • ukazatelů ekonomiky, budoucí hodnoty, historických souvislostí a celkové výhodnosti vlastnictví

   Jak vidíte, faktorů nezbytných pro odhad ceny nemovitosti je skutečně mnoho. Přesnost odhadu však závisí hlavně na tom, že nám poskytnete co nejpřesnější popis nemovitosti.

   Cena, kterou od nás obdržíte, je tzv. cena obvyklá (tržní), tedy taková, která je běžná v určité lokalitě a v čase, kdy byl odhad vypracován.

   Je nutné však vždy mít na mysli, že expresní odhad, který od nás získáte, je pravděpodobná cena. Odhad je také částečně limitován tím, že pracuje se zprostředkovanými informacemi.

   Cena Vaší nemovitosti vždy záleží na potenciálním kupci. Jinými slovy - cena nemovitosti je odlišná podle toho, kdo a za kolik peněz je ochoten ji koupit.

 3. Technická sekce

  1. Jak mám správně zadat popis nemovitosti?
   O:  Pro zadání parametrů nemovitosti slouží formuláře, které se zobrazí poté, co si vyberete typ nemovitosti kliknutím na pole s názvem Byt, Pozemek, RD (Rodinný dům),.. v horní části našich stránek.
    
  2. Jaké parametry mám do formuláře zadat? Pořád mi to hlásí, že mám něco doplnit.
   O:  Systém našich stránek sám hlídá, aby byly vyplněny všechny důležité údaje o odhadované nemovitosti. Všechny povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou. Pokud není některý parametr vyplněn, upozorní na ně systém po kliknutí na pole Kontrola žádosti. Pokud si nejste jisti, co přesně máte do jakého pole zadat, řiďte se nápovědou, která se ke každému poli zobrazuje v levé části obrazovky. Po kliknutí na pole Kontrola odhadu ve spodní části formuláře přejdete, pokud bude vše správně vyplněno, do druhého kroku odeslání odhadu.
    
  3. Nemůžu odeslat odhad při druhém kroku odesílání odhadu.
   O:  V tomto kroku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny zadané parametry správné, při špatném zadání a popisu různých ploch, stavu budovy a dalších parametrů nemovitosti těžko můžete získat odpovídající odhad ceny. Dále musíte souhlasit se smluvními podmínkami, které si zde můžete přečíst.
   Jako ochranu proti spamovým programům je třeba opsat text z malého obrázku ve spodní části stránky. Výjimečně se může vyskytnout chyba, kdy systém stále hlásí špatně opsaný text z obrázku a zároveň smaže obsah formuláře. Tento problém bývá způsoben nastavením Vašeho prohlížeče, který nedovolí stránkám správně pracovat, pokud máte nastavenu nejvyšší ochranu osobních údajů. Dočasně pro odeslání snižte na střední úroveň zabezpečení v položce menu Nástroje - Možnosti internetu - Osobní údaje.
    
  4. Jak je to s platbou za expresní odhad?
   O: Ve čtvrtém kroku odesílání nemovitosti máte možnost výběru způsobu platby za expresní odhad, tedy pomocí platby platební kartou nebo převodem na účet.  Informace ohledně platebních údajů jsou Vám vždy poskytnuty jak na našich stránkách, tak zaslány na mailovou adresu.
    
  5. Jak poznám, že jste moji žádost o odhad dostali, a kdy obdržím odhadnutou cenu?
   O: Se zapsáním odhadu do databáze je vygenerována emailová zpráva, která je odeslána na Vaši emailovou adresu. Odhady zpracováváme průběžně, odhad tedy můžete obdržet i mimo typickou pracovní dobu. Obvyklá doba zpracování odhadu bývá 2 dny, při velkém zatížení odhady nebo při větší náročnosti zpracování odhadu se může doba prodloužit.
    
 4. Výše odhadu a jeho správnost

  1. Už je to dlouho, co jsem žádost zadal, a ještě mi nepřišel odhad.
   O:  Pokud Vám přišlo po zadání požadavku na odhad potvrzující email, potom Váš odhad zpracováváme, je možné prodloužení doby dodání velkým zatížením naší služby jinými klienty. Pokud je odhad mimořádně složitý, požadujeme i vyjádření našich konzultantů - odborníků v oboru oceňování. Z toho důvodu je možné, že se doba zpracování prodlouží i na několik dnů. Pokud potvrzovací email nedošel, je možná chyba při odesílání formuláře žádosti nebo jste mohl/a špatně zadat Vaši emailovou adresu. Zopakujte, prosím, zadání odhadu. V případě přetrvávajících obtíží nás kontaktujte.
    
  2. Poslali jste mi cenu, která je úplně mimo. Koupil jsem tuto nemovitost za odlišnou cenu. Znalec určil odhadní cenu ve zcela jiné výši ...
   O:  Při hodnocení námi zaslané ceny byste si měli uvědomit několik věcí
   • při odhadování nemovitosti můžete obdržet několik typů cen nemovitostí - cenu dle cenové vyhlášky ministerstva financí, reprodukční cenu, cenu odvozenou z výnosů nemovitosti, cenu obvyklou - tržní. Tyto ceny se mohou svojí výší poměrně výrazně lišit.
     
   • Odesíláme Vám expresní odhad obvyklé ceny, dovolíme si uvézt přesnou definici dle zákona:
    Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

    Z výše napsaného je patrné, že je tato cena platná v určité době a lokalitě, ale nepromítají se do ní další faktory - jako osobní poměry, zvláštní obliba nebo další okolnosti. Cena nemovitosti se může měnit v čase, ovlivňují ji další faktory. Cena, kterou Vám zašleme tak může být odlišná od té, za kterou jste např. zakoupil/a nemovitost před nějakou dobou. Je to proto, že se některé faktory, které cenu ovlivňují, změnily.
     
   • Chyba se také samozřejmě může objevit na naší straně. Nikdo není neomylný, jako každý jiný může udělat chybu, tak také naši odhadci mohou špatně odhadnout Vaši nemovitost. Přispívá k tomu i menší množství informací, které máme k dispozici, v porovnání s odhadcem, který si fyzicky nemovitost prohlédne. Pokud nám sdělíte vaše pochybnosti, pokusíme se naši chybu napravit. Naši chybu mohou napravit i naši partneři ve Vašem regionu, pokud se na ně obrátíte. Dle našich statistik však zjevně neodpovídající odhad vytvoříme jen v malém procentu ze všech zpracovaných odhadů.
     
   • Neodpovídající odhad může vzniknout i špatným zadáním parametrů nemovitosti, které zadáváte do formuláře. Můžeme tak odhadovat zcela odlišnou nemovitost než tu, kterou jste měl/a na mysli. Při zadávání doporučujeme řídit se nápovědou, která se objevuje ke každému parametru v levé části obrazovky.
     
  3. Díval/a jsem se do realitní inzerce a podobné nemovitosti, jako je ta moje, se prodávají za větší cenu, než jste mi poslali. Jak to?
   O:  Při hodnocení cen, za které jsou nabízeny nemovitosti v realitní inzerci (např. sreality.cz), si musíte uvědomit, že majitel se snaží získat co nejvyšší cenu za svoji nemovitost. Dále už je v ceně často započítána provize realitní kanceláře a poplatek za právní služby. Ceny jsou tak často nadsazeny nad skutečnou hodnotu samotné nemovitosti. Pokud byste si dali práci se sledováním inzerované ceny dané nemovitosti, zjistili byste, že velmi často postupně klesá až do doby, než se stane pro kupce přijatelnou.
    
  4. K čemu expresní odhad můžu použít? Má tento odhad nějakou platnost např. u soudu?
   O:  Tento způsob odhadu je určen zejména pro získání povědomí o tržní ceně vaší nemovitosti. Je užitečný v případě prodeje či koupě nemovitosti, protože získáváte od nás nezávislý pohled, a dále je někdy použitelný v případech, kdy není nutné zpracovat odhad vypracovaný znalcem. Protože však nemáme možnost vlastního posouzení nemovitosti, jsme odkázáni jen na zprostředkované informace, takže náš odhad nemůže mít validitu odhadu zpracovaného znalcem. Není proto použitelný pro úřední či soudní jednání. Po domluvě a schválení tohoto typu odhadu notářem náš online odhad klienti využívají v rámci dědického řízení. Znalecký posudek pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme, v případě již zpracovaného online odhadu pak Vám nabídneme slevu na zpracování posudku.
 5. Ochrana soukromí

  1. Pošlu Vám kontakt na sebe a adresu nemovitosti, nebude mě pak někdo otravovat?
   O:  Můžeme Vám zaručit, že, a je to také ve smluvních podmínkách, žádné nezúčastněné osobě nebudou poskytnuty jakékoli informace Vámi zadané do systému. Pro samotné odhadce jsou expresní odhady anonymní, bez kontaktu na Vás. V rámci programu neustálého zlepšování služeb je možné, že vám nabídneme nové služby, které poskytujeme. Rovněž vás může kontaktovat náš partner ve vaší lokalitě. Cílem tohoto kroku je zlepšování služeb, tedy je pro nás důležité zjištění, zda jste byli s odhadem spokojeni, zda jste ho použili například při licitaci ceny a zda se stal základem pro uskutečnění obchodní transakce nebo zda je takové využití odhadu v budoucnosti možné.
 6. Doporučení ohledně rychlosti prodeje

  1. Proč mi posíláte nějaká procenta v komentáři?
   O:  Při zadávání parametrů nemovitosti máte možnost výběru důvodu, proč si expresní odhad necháváte dělat. Vše je popsáno v nápovědě v levé části obrazovky u toho výběru. Podle našich zkušeností s realitním trhem Vám pak můžeme poslat orientační doporučení, jakým způsobem změnit zaslanou cenu, abyste dosáhli event. prodeje v časovém období, které si vybere. Přesné doporučení Vám pak mohou poskytnout opět naši partneři ve Vašem regionu.
 7. Znalecké posudky, oficiální ocenění a odhady pro banky a úřady

  1. Potřebuji odhad pro úřad/banku/soud/... Co proto musím udělat a kolik to bude stát?
   O:  Jelikož od roku 2010 spolupracujeme s odhadci a znalci z celé České republiky, jsme Vám schopni zpracovat oficiální ocenění jakékoliv nemovitosti pro jakékoliv účely. V tomto případě je ale nutné uskutečnit osobní prohlídku nemovitosti.

   Cena za zpracování znaleckého posudku se odvíjí od typu nemovitosti a náročnosti vyhotovení.
    

   Zde si můžete spočítat cenu znaleckého posudku


    
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace