Úvodní stránka   |   Kontakt   |   Česky   |   English
odhadonline.cz - Znalecký ústav

Odhady nemovitostí přes internet a příprava znaleckých posudků nemovitostí - co můžete očekávat

 
 

Znalecké posudky jsou určeny pro úřední účely. Připravujeme je pro finanční úřady, soudy, obchodní společnosti, banky a další instituce, které posudky vyžadují.

Postup pro získání znaleckého posudku:

- Vyplňte tento formulář

- pošlete nám objednávku na adresu info@odhadonline.cz

- nebo nás může kontaktovat na tel. čísle 737 858 334.

Následně se s vámi domluvíme na ceně posudku, době potřebné pro jeho vyhotovení a dalších důležitých detailech.

V domluveném termínu provede znalec prohlídku nemovitosti, změří technické parametry nemovitosti a pořídí fotodokumentaci.

Dle určené metodiky znalec vyhotoví znalecký posudek, který vám předáme osobně nebo vám ho zašleme poštou.

          
 
 
 
 
 
 
 

Odhad online                      

 

Odhady online zpracováváme na podkladě informací, které nám poskytnete vy přes online rozhraní. Pro přesné zpracování odhadu od vás potřebujeme podrobné informace o oceňované nemovitosti a, pokud možno, také fotografie.

Odhadci našeho znaleckého ústavu na podkladě zadaných informací provedou odhad metodikou ke stanovení tržní ceny nemovitosti. Použijí k tomu databázi realizovaných prodejů podobných nemovitostí.

Po zhruba 48 hodinách obdržíte odhadnutou cenu emailem spolu s komentářem a dalšími doplňujícími informacemi podstatnými pro stanovení ceny nemovitosti.

Jeden obraz vydá za tisíce slov video níže popisuje integrační proces zpracování informací, které v odhadu zohledňujeme.