CZ  |  EN

Chcete stavět?

27.03.2018
Rozhodujete se, že chcete bydlet ve vlastní domě, neplatit nájem, případně se odstěhovat od rodičů? Máte dostatečné finance na výstavbu, ale nevíte, co a kde musíte zajistit? Proces stavby je zdánlivě nekonečný běh po stavebních úřadech, na katastru nemovitostí, po stavebních firmách apod.

V první řadě je potřebné si vybrat pozemek, nejlépe ho i vlastnit (případně mít písemné povolení majitele pozemku). Lokalita pozemku a jeho cena je ovlivněna několika faktory. Mezi hlavní faktory se považují dopravní dostupnost, hlučnost lokality, občanská vybavenost (obchody, škola, školka, zdravotní středisko). To vše je vhodné před stavbou vzít v potaz, určuje i cenu pozemku.

Z katastru nemovitostí zjistíte, kdo parcelu vlastní, k jakému účelu je vybraný pozemek určen, pokud se jedná o stavební parcelu, můžete si zažádat o stavební povolení. Pokud např. o ornou půdu, musíte zajistit změnu typu pozemku a povolení stavby na stavebním a katastrálním úřadě.

Následují přípravné práce na pozemku. Po zaměření pozemku následují průzkumy. Jedná se průzkum geologický, radonový. A v neposlední řadě je důležité si zajistit projektanta pro projekt stavby.

Pro stavbu je důležité mít proud, bez něj se neobejdete během bydlení ani na začátku stavby. Zasíťování pozemků bývá u parcel, kde se připravuje rozsáhlejší výstavba rodinných domů, samozřejmostí, to si můžete ověřit na místním úřadě. Pro stavební práce je nutné si zažádat o krátkodobý odběr, o tzv. stavební proud příslušného distributora na Vašem území (E-On, ČEZ distribuce, Pražská distribuce, lokální distributoři). Počítejte s platbou za jističe, fáze a připojovací poplatky. Na délce trvání připojení se domluvíte s libovolným obchodníkem elektřiny, krátkodobé připojení je od 30 dnů do 1 roku, poté se musí přejít na trvalé připojení.

V případě, že chcete zavést plyn je postup stejný, jen kontaktujete vašeho distributora a obchodníka plynu. Cena přípojky vody je úměrně závislá na vzdálenosti napojení. Vodu je možné získat i z vlastního vrtu. Vše záleží na Vašich finančních možnostech. Splaškovou vodu můžete likvidovat do žumpy nebo vsakováním pomocí čističky odpadních vod anebo vypouštěním do vodoteče. Schvalování studny nebo čističky podléhá zvláštním předpisům vodoprávního řízení.

Doporučujeme navštívit příslušný stavební úřad, kde vás o postupu více informují a odkážou Vás na příslušná místa, sdělí poplatek za stavební řízení. Po povolení stavby na stavebním úřadu a zajištění krátkodobého připojení elektřiny může vaše vybraná firma, případně vy sami, začít stavět. Od plánu “chci stavět” k realizaci stavby je dlouhá cesta, při které budete potřebovat kapitál, ochotu úředníků,štěstí a nervy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace