CZ  |  EN

Energetické technologie a jejich vliv na cenu nemovitosti

01.02.2022
U nových staveb a generálních rekonstrukcích bývá již standardem, že takováto stavba je energeticky málo náročná. Ať již to znamená, že k optimálnímu fungování potřebuje minimum energie, nebo dokáže pracovat se zbytkovou a odpadovou energií za pomocí rekuperace.

Témata popisovaná v tomto článku:

 1. Tepelná čerpadla
  1. TČ vzduch/vzduch
  2. TČ vzduch/voda
  3. TČ země/voda
 2. Fotovoltaická elektrárna
  1. FVE hybrid
  2. FVE on-grid
 3. Srovnání návratností a odepisování investice
 4. Rekuperace
 5. Pasivní, chytrý dům

 

Každá stavba generuje tzv. tepelnou ztrátu. To je teplo, měřené v kWh, které ze stavby uniká větráním nebo stěnami budovy.

Současným standardem je zateplení zdí a střechy v kombinaci například s okny s trojitým sklem. nicméně ani to nezabraňuje teplu unikat.

Hlavní zdroj domu je elektřina a poté zdroj vytápění a teplé vody, což je elektřina/plyn, popř. tuhá paliva. Elektřina je zásadní zdroj, který ke stavbě připojujeme, plyn je volitelný, jelikož se již používá výhradně k topení.

Nejrozšířenější zdroje vytápění jsou: kotle na tuhá paliva, kotle na plyn a elektrické kotle. Od těch se, zvláště u novostaveb, pomalu upouští, a i za pomoci dotací se nahrazují za technologicky vyspělejší zdroje tepla.

Tepelné čerpadlo, jehož princip je znám již přes sto let, se hlásí jako zdroj tepla v posledních 30 let. Čím účinněji lidé dokážou zamezit úniku tepla, tím účinnější a levnější je tepelné čerpadlo a investice do této technologie se rychle vrací.

Tepelná čerpadla rozlišujeme podle zdroje, ze kterého teplo čerpá (vzduch, voda a země) a do jakého výstupu získané teplo převádí (vzduch, voda).

Fotovoltaická elektrárna, která přeměňuje sluneční energii na energii elektrickou. Solární kolektory se používají již delší dobu, ale až v posledních letech, díky zvýšené účinnosti a za pomocí státního příspěvku, zažívají boom v instalaci na střechy rodinných domů.

Nejčastěji instalované typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Zařízení konstruováno jako klimatizace s tím rozdílem, že se v zimním období vzduch ohřívá. Vhodná investice do pasivních domů, kde je tento typ tepelného čerpadla investičně nejvýhodnější, kdy pořízení se pohybuje okolo 80 tisíc korun bez nutnosti napojení na teplovodní soustavu.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Nejčastější typ instalace do českých domů. Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, jímž proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch, tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o tzv. hydrobox, který teplo převádí do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do −15 °C, některá tepelná čerpadla až do −20 °C.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro rodinný dům stojí přibližně 180 až 280 tisíc Kč.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tento typ bere zdroj tepla z vody, nejčastěji ze studny. Je potřeba mít dvě vrtané studny – čerpací a vsakovací. Velkou nevýhodou je, že na některých místech, kde je málo podzemní vody, může studna vysychat nejen v letních měsících. Vzhledem k náročné instalaci a přírodním podmínkám se u nás prakticky tento typ neinstaluje.

Tepelné čerpadlo země/voda

Zdroj tepelného čerpadla se nachází několik desítek metrů v zemské kůře. Součástí tepelného čerpadla je minimálně jeden hluboký vrt (až 200 m), odkud je odebíráno stabilní teplo, které je prakticky nevyčerpatelné. Obrovská výhoda tohoto čerpadla je v jeho stabilitě a nezávislosti na vzdušné teplotě. Největší nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady a administrativa s tím spojená. Náklady začínají na 280 tis. Kč.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaika zažívá v posledních letech obrovský boom. silné zdražení elektřiny a plynu v posledním roce jen tento boom silně umocní. Mnoho domácností, i za pomocí státních dotací, si pořizuje fotovoltaické panely k ohřevu buďto bazénů, nebo teplé vody. Pořízení FVE čistě jen k vytápění a ohřevu vody je prozatím nepraktické kvůli potřebě místa pro umístění a finanční návratnosti.

Střešní solární panely pro rodinný dům

Cena FVE záleží na instalovaném výkonu, ale průměrně může cena za celkovou instalaci a s potřebným vybavením stát podobně jako tepelné čerpadlo, tedy cca 250 tis. Kč. Díky státní dotaci, která je max. 50 % z uznatelných nákladů, do maximální výše 205 tis. Kč, je instalace FVE mnohem dostupnější.

FVE s akumulací do vody nebo s do baterie (hybridní)

Nejčastější instalace FVE je v kombinací s akumulátorem. Při umírněné spotřebě dokážou kolektory s baterií docela pokrýt spotřebu domácnosti, případně přebytky lze přepojit na ohřev vody. Bohužel přírodní podmínky nenahrávají tomu, aby současná technologie FVE pokryla 100 % spotřebu domácností, nemluvě ani o chytré domácnosti ani chystané propagaci elektromobility.

FVE v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo rekuperací

V současné době nejefektivnější instalace, FVE pokryje spotřebu tepelného čerpadla, a navíc částečně spotřebu domácnosti. Z hlediska technického je tato soustava ideální, co má do ideálu daleko je pak finanční stránka projektu. Počáteční investice i s dotacemi jsou vysoké a s návratností se můžeme pohybovat okolo 10 let.

FVE on-grid

Dnes již lze přebytek elektrické energie přesunout do distribuční sítě. Ovšem má to několik především administrativních a byrokratických úskalí. Předně se stanete výrobce elektřiny a tím pádem podléháte ERÚ, který vám musí nejdříve vydat licenci. navíc ani prodej elektřiny zpět do sítě nebývá výhodný, jelikož tarif nastavuje dodavatel elektrické energie. Ale jako částečná kompenzace nákladů na elektřinu se to může jevit zajímavě, zvláště pro ty, kteří nemají možnost ukládat přebytky třeba do akumulátoru.

Srovnání návratnosti investice a křivka odepisování

V tabulce jsou uváděné obecné deklarace výrobců, zvláště návratnost investice je závislá na několika podmínkách dohromady (cena elektřiny, přírodní podmínky, tepelný faktor zdroje, tepelná ztráta domu, aj.)

Návratnost investice

Zdroj Životnost Návratnost
TČ vzduch/vzduch 15 let 8-10 let
TČ vzduch/voda 15-20 let 7-8 let
TČ země/voda 20 let* 6-8 let
hybridní FVE 25 let** 10 let
 
* 20 let hlavní čerpadlo, ostatní součásti podstatně déle
** garantovaných, praxe ukazuje 30-40 let
 
Návratnost tepelného čerpadlo oproti standardním zdrojům tepla
 
*standardní návratnost v cenách energie z počátku roku 2021
**návratnost při růstu ceny o 100 % odpovídá stavu z přelomu roku 2021/2022
 
Graf odpisů tepelného zdroje od pořízení

Model odepisování tepelného zdroje v čase

Rekuperace

Zatímco únik tepla skrze stěny řešíme skrze optimální zateplení, únik tepla větráním se začíná řešit rekuperací. U klasického větrání okny je problém ten, že neumíme vyvětrat optimálně a v podstatě plýtváme zdroji, resp. penězi. Rekuperační systémy dokážou větrat optimálně a zároveň část odpadního tepla využije zpět na ohřev přiváděného vzduchu. Lze i pořizovat v kombinaci s tepelným čerpadlem.

 

Tepelná čerpadla a fotovoltaická elektrárna snižuje náklady na vytápění domu a spotřebu elektrické energie. I když jsou počáteční investice stále ještě poměrně vysoké, s postupným rozšiřováním a snadnější dostupností se stávají levnějšími. Výrazně tomu i pomáhá momentální státní podpora na FVE. Předpokládaná návratnost se udává 10 – 20 %. Nelze tyto údaje stanovit obecně, velmi záleží na lokálních podmínkách.

Instalace pokročilých technologií vytápění a výroby elektřiny nemají efekt pouze na snížení spotřeby energie, ale také pozitivně ovlivňují cenu nemovitosti.

Pasivní dům

Jedná se o dům, který ke svému optimálnímu fungování potřebuje minimum externí energie. Dům na základě kombinace zateplení, rekuperace, tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny potřebuje minimum energie z napájecí sítě, a to jen v případech, kdy fotovoltaika nedokáže pokrýt spotřebu budovy.

Na pasivní dům jsou dané parametry ve spotřebě energie, jak tepelné, tak i elektrické. Na tepelné ztráty apod.

Extrémní případ pasivního domu je nulový dům.

Chytrý dům

Chytrý dům nesouvisí přímo s nízkoenergetickými domy, ale jsou do jisté míry jejich komplementárním systémem. Chytrý dům může být i energeticky náročný. Chytrý dům je založen na tom, že je jeho většina vybavení propojena a komunikují mezi sebou a vše se dá řídit například z mobilní aplikace a nemusíte přitom být fyzicky v dané budově.

Potřebuji znalecký posudek pro nízkoenergetický důmNezávazná poptávka

Nasazování těchto technologií pro efektivnější fungování domů a budov přispívají k menšímu plýtvání, ale také zvyšují hodnotu nemovitosti. Obecně nelze výši zhodnocení nemovitosti vyčíslit, je to velice individuální, ale jako každá technologie snižující „provozní náklady“ domu má pozitivní dopad na cenu nemovitosti.

Samozřejmě pro mnohé vlastníky nemovitostí jsou tyto technologie ještě finančně nedostupné. Existují sice státní dotační programy, ale to není dlouhodobé řešení. Dnes se cena za pořízení pohybuje na hraně toho, jestli se to s ohledem na životnost a údržbu vyplatí, ale postupem času se tyto technologie stávají dostupnější i díky tomu, že zase přicházejí technologie nové, které mohou za několik let nahradit ty současné.

Cenu Vaší nemovitosti si můžete hlídat na PREDICT Inem, kde současnou hodnotu nemovitosti systém na základě statistických a makroekonomických ukazatelů celkem přesně namodeluje několik měsíců dopředu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace