CZ  |  EN

Katastr nemovitostí - nově plánované změny

16.02.2013
Zápisy v katastru nemovitostí mají být spolehlivější, je ale plánováno širší zpoplatnění zápisů do katastru. Počítá s tím vládní návrh nového katastrálního zákona, který 15.2.2013 Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila spolu se souvisejícími novelami horního zákona nebo zákona o obcích. Normu mají před dalších schvalováním projednat výbory zemědělský a ústavně-právní.

Předkládaný věcný záměr nového katastrálního zákona je vynucen přijetím nového občanského zákoníku, který přináší do oblasti katastru nemovitostí rozsáhlé změny. Zásadní změnou je především nová definice pojmu nemovitost a uplatnění zásady superficies solo cedit, podle které je stavba součástí pozemku. Nový občanský zákoník zavádí také mnoho nových věcných práv, která dosud neexistovala, a která se budou zapisovat do katastru nemovitostí.

Kromě nových věcných práv nový občanský zákoník zavádí požadavek na zápis mnoha dalších skutečností, které se do katastru dosud nezapisovaly. Konečně nový občanský zákoník zavádí řadu zásad, které jsou nezbytné pro to, aby katastr plnil úlohu ochrany realitního, hypotečního a dražebního trhu před neočekávanými a nepředvídatelnými skutečnostmi, které bezpečnost realitních transakcí ohrožují. Přebírá totiž řadu zásad, které v minulosti obsahoval například obecný knihovní zákon, a které se zatím plně nepodařilo prosadit do právních předpisů pro vedení katastru.

Ve svém souhrnu se jedná o tak rozsáhlé změny, které vyžadují přizpůsobení katastrálních předpisů nové právní úpravě tak, aby katastr plnil úlohu, kterou v moderní společnosti má plnit.

Nedostatkem vedoucím k nižší důvěryhodnosti katastru v současné době je nedůsledné uplatnění zásady materiální publicity. Tato zásada má chránit toho, kdo jedná v důvěře v pravdivost a úplnost zápisů v katastru. Dosavadní právní úprava umožňuje skutečnému vlastníkovi nemovitosti, aby se domohl vlastnického práva i na osobě, která nabyla vlastnické právo od osoby, která byla v katastru zapsána jako vlastník. A to i přesto, že skutečný vlastník si v rozporu s ohlašovací povinností ponechal po dlouhou dobu doklady o svém vlastnictví pro sebe, nepožádal o zápis svého vlastnického práva ve svůj prospěch a nečinně po dlouhou dobu přihlížel, že podle zápisů v katastru je jako vlastník zapsán někdo zcela jiný. Takto může skutečný vlastník, který se o zápis svého vlastnického práva nepostará, rozvrátit celý řetězec nabývacích jednání vycházejících z důvěry v pravdivost zápisů v katastru.

K nápravě těchto obtíží a předcházení rizik má směřovat řada ustanovení tohoto nového zákona. Stran velikosti poplatků je pravděpodobné, že se budou poplatky pohybovat v řádech jednotek tisíců korun. Mezi nově zpoplatněné úkony bude patřit například výmaz zástavního práva, který dosud zpoplatněn není.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace