CZ  |  EN

Kdy si nechat zpracovat odhad nemovitosti?

04.12.2019
Nejen při koupi nebo prodeji nemovitosti se můžete setkat s odhadem nemovitosti. Jsou situace, při kterých se odhadu nemovitosti nevyhnete a při kterých se vyplatí odhad zpracovat. V tomto článku probereme všechny případy, kdy se s odhadem můžete nebo dokonce musíte vypořádat.

Odhad nemovitosti si můžete nechat zpracovat za jakýmkoli účelem. Jsou však situace, kdy je zpracování odhadu nezbytné, jindy doporučené:

Kdy je dobré si nechat odhad zpracovat?

Odhad nemovitosti se nemusí vypracovávat pouze na základě zákona nebo jiného nařízení.

Odhad nemovitosti si můžete nechat vypracovat jen pro svoje osobní účely jako základ pro další nakládání s nemovitostí.

  1. Prodej nemovitosti – při prodeji nemovitosti využijte odhad nemovitosti, pokud se neorientujete v cenách, za jaké se prodávají podobné nemovitosti v okolí.

           Odhad vám pomůže určit cenu, za jakou byste měli nemovitost ideálně prezentovat na trhu.

  1. Koupě nemovitosti – pokud kupujete nemovitost bez spolufinancování hypotečním úvěrem je pro vás odhad opět spíše rádcem, abyste zbytečně nepřepláceli předraženou nemovitost.

           U podezřele podhodnocené nemovitosti vám odhadce zase může pomoci odhalit pravý důvod, proč se nemovitost prodává levně.

Potřebujete zpracovat odhad nemovitosti pro různé účely v ČR?Poptejte cenovou nabídku odhadu nemovitosti

  1. Nabytí nemovitosti na základě darovací smlouvy – u darované nemovitosti již daň neexistuje, pokud se nemovitost daruje v rámci „hlavní a vedlejší“ linie příbuzenstva nebo pokud žijete s obdarovaným ve společné domácnosti déle než rok.

           Pokud je hodnota nemovitosti vyšší než 5 000 000 Kč, má obdarovaný oznamovací povinnost správci daně.

  1. Vypořádání podílového spoluvlastnictví – odhad nemovitosti je vhodné zvažovat při vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě shodné vůle vlastníků. Vlastníci se samozřejmě mohou dohodnout na vlastní ceně, ale pokud se neorientují v cenách na trhu, je pro ně vypracování odhadu nemovitosti jedna z možností.

           V případě neshody, rozdělení řeší soud a ten žádá znalecký posudek.

 

Situace, kdy je vhodné nechat si zpracovat odhad nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nabízejí i různé internetové portály. Jedná se o orientační odhad ceny.

Tento typ odhadu je vhodný, pokud potřebujete zjistit, jak se pohybuje cena podobných nemovitostí v okolí.

Můžete jej využít při zamýšleném prodeji nebo koupi nemovitosti.

Skrze tyto online služby můžete využít odhad nemovitosti pro všechny výše uvedené body.

Naleznete i internetové portály nabízející odhad zadarmo, můžete je využít i pro odhad jen tak pro zajímavost, jak si stojí vaše nemovitost.

Kdy je nutné si nechat odhad zpracovat?

Odhady nemovitostí postupně nahrazují v určitých případech znalecké posudky.

Znalců je na pokrytí poptávky po znaleckých posudcích relativně málo, a proto se v určitých situacích vypracovávají místo znaleckých posudků odhady nemovitostí.

  1. Dědické řízení – v rámci dědického řízení budete požádání o předložení odhadu nemovitosti (pokud je předmětem dědictví nemovitého majetku), tento odhad je speciální pro dědická řízení. Musí být zpracován ke dni úmrtí zůstavitele. Tento typ odhadu může vypracovat běžný odhadci i specialisté realitní kanceláře. Odhad nemovitosti je nutný, ať už z důvodu vypořádání mezi více dědici a také kvůli stanovení odměny notáře.
     
  2. Koupě nemovitosti spolufinancovaný hypotečním úvěrem – při žádosti o hypoteční úvěr se s konkrétní bankou domluvíte na odhadci, který odhad vypracuje. Případně vám ho banka přímo přidělí.

           Banka má zpravidla nasmlouvaných více odhadců.

           Odhadci nejsou zaměstnanci banky, jen pro ně za úplatu vypracovávají odhady nemovitostí.

           Tito smluvní odhadci jsou tzv. certifikovaní odhadci.

           Odhad nemovitosti se vypracovává za účelem krytí, kdy se banka jistí pro případ, kdyby klient přestal splácet úvěr.

           Banka by v takovém případě mohla donucena ke zpeněžení nemovitosti.

  1. Rozdělení SJM – rozdělení společného jmění manželů je proces v rámci rozvodového řízení, které rozhoduje soud. Soud pak pro vypořádání požaduje znalecký posudek. Pokud se nicméně manželé předem domluví na vypořádání a rozvodové řízení je pro ně “formalita“, může se soud spokojit i s vypracovaným odhadem nemovitosti.

 

Situace, kdy je vypracování odhadu nemovitosti nutné

Další souhrnné informace, jako jsou způsoby ocenění, podklady pro odhad, ceny odhadů naleznete v přehledovém článku o odhadech nemovitostí.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace