CZ  |  EN

Odhad nemovitosti při rozvodu

01.10.2020
Rozvádíte-li se se svým manželem nebo manželkou, je obvyklé nechat zpracovat odhad nemovitostí, které jste během trvání manželství nabyli do společného jmění manželů.

Nutnost odhadu a způsob provedení ocenění

Nutnost vyhotovení takového odhad nemovitosti ale samozřejmě závisí na tom, zda se na hodnotách nemovitostí (ne)shodnete.

Obvykle totiž jeden z manželů má větší citové pouto k jednotlivým nemovitostem a chce druhého vyplatit nebo si musejí dle nějakého klíče nemovitosti rozdělit.

Při vyplacení formou peněžní úhrady části ceny nemovitosti pak přirozeným zájmem platící strany bude, aby cena nemovitosti byla co nejnižší, tedy aby vyplácel druhému co nejméně. Protistrana samozřejmě bude mít tendenci postupovat tak, aby byla cena nemovitosti určená co nejvýše a díky tomu získala v rámci vyrovnání co nejvíce peněz.

Tyto spory ohledně hodnoty, respektive ceny nemovitosti, by měl vyřešit odhadce či znalec v oboru oceňování nemovitostí, jehož ocenění by mělo být pro obě strany přijatelné.

Potřebuji odhad nemovitosti pro rozdělení SJMNezávazná poptávka

Tento by měl všechny nemovitosti navštívit, nafotit, zaměřit a zjistit jejich stav. Na základě toho následně zpracuje ocenění, ke kterému mají samozřejmě oba rozvádějící se manželé možnost se vyjádřit.

Důležité je, aby se nenechal ani jednou stranou ovlivnit. To však neznamená, že by neměl být odhadce upozorněn na všechny klady a zápory nemovitosti. Příkladem různého ovlivňování může být zveličování problému – např. kriminality v místě, opotřebení nemovitosti či atraktivita lokality. Odhadce by měl všechny tyto věci vzít na vědomí, ověřit je, pokud možno objektivizovat a zahrnout případně do ocenění. Faktorů, které ovlivní odhadnutou cenu nemovitosti, je více, podrobněji je rozebráno v článku o cenových vlivech. Podrobnější informace a pohled na odhady z nemovitostí z více úhlů naleznete v přehledovém článku o odhadu nemovitosti.

Při ocenění několika nemovitostí pak odhadnuté ceny jednotlivých nemovitostí mohou být vodítkem k výběru, kterému z manželů připadne jaká nemovitost.

Rozvodové řízení

Soudní stání

Pokud se strany na ocenění neshodnou, často končí spor u soudu. Soud však v rámci určení ceny nemovitostí v SJM neudělá nic jiného, než že pověří oceněním nemovitosti odborníka, v tomto případě půjde o soudního znalce v oboru oceňování nemovitostí. 

Následně budou mít opět obě strany možnost se k posudku znalce vyjádřit a případně ho konfrontovat s dotazy. V tomto případě však záleží na soudci, jak rozhodne a v jaké míře přihlédne ke zpracovanému posudku - odhadu nemovitosti. Ve většině případů výši ocenění akceptuje.

Nepříjemné chvíle

Jak je patrné, dělení majetku v rámci rozvodu není nic příjemného. Jde často o velké peníze a celá věc je ještě ztížena tím, že rozvod se zachováním dobrých vztahů mezi bývalými manžely je spíše méně častý.

Negativní emoce vůči tomu druhému pak často překryjí hodnocení jinak racionálních a věcně správných kroků druhé strany, jsou zpochybňovány a napadány poskytnuté podklady. Dochází k obstrukcím, nezřídka i kriminalizaci bývalého partnera.

Proto je důležité vždy přistupovat k této záležitosti s chladnou hlavou a být maximálně věcný / á, svoje argumenty a podklady mít podložené, nezpochybnitelné v rámci možného soudního řízení. Na našem portálu odhadonline.cz o odhadech nemovitostí takové podklady naleznete nebo je pro vás připravíme.

Potřebuji odhad nemovitosti pro rozdělení SJMPošlete mi cenovou nabídku

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace