CZ  |  EN

Odhady nemovitostí přes internet

16.03.2023
Online odhady nemovitostí se stávají stále populárnějším způsobem, jak získat rychlou a přesnou představu o ceně nemovitosti bez nutnosti navštívit ji osobně nebo zaplatit za odhad odborníka. Tyto odhady se provádějí přes aplikace nebo webové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadával informace o nemovitosti do formuláře.

Jedním z hlavních způsobů, jakým se online odhady nemovitostí technicky provádějí, je pomocí algoritmu, který vyhodnocuje různé parametry, jako je velikost nemovitosti, počet pokojů, umístění, stav budovy a další. Tyto parametry se vztahují k databázi srovnatelných nemovitostí, které byly prodány v dané lokalitě v minulosti, a odhadovaná cena se odvíjí od cen těchto srovnatelných nemovitostí.

Pro uživatele, kteří hledají přesnější ocenění nemovitosti, může být lepší volbou obrátit se na odborníka. Ten může poskytnout užitečné rady a pomoci s prodejem nemovitosti nebo s hledáním nového bydlení.

Motivací poskytovatelů online odhadů nemovitostí je především zisk. Tito poskytovatelé zpravidla nabízejí své služby za poplatek, spoléhají na reklamy a provize z prodeje nemovitostí přes své platformy. Někteří poskytovatelé také spolupracují s realitními kancelářemi a poskytují odhady jako doplňující způsob pro potencionální klienty nebo pro srovnání cen v rámci dané oblasti.

Je třeba si dávat velký pozor na to, jak poskytovatelé online odhadů, zvláště zdarma, nakládají dále s údaji, které zájemce o odhad jim poskytuje.

Ocenění nemovitostí na internetu

Přesto se online odhady nemovitostí stávají stále populárnějšími a mohou být pro některé lidi užitečným nástrojem pro srovnání cen a získání představy o tržní hodnotě nemovitosti. Je však důležité, aby uživatelé online odhadů nemovitostí byli opatrní a brali v úvahu možné chyby nebo nedostatky v algoritmech, které jsou používány k výpočtu ceny.

Je důležité si uvědomit, že online odhady nemovitostí nejsou stejně přesné jako odhady odborníků, kteří navštíví nemovitost osobně a berou v potaz všechny relevantní faktory. Online odhady mohou být užitečné pro získání rychlého přehledu o cenách nemovitostí v dané oblasti, ale pro přesné a spolehlivé ocenění nemovitosti je vždy lepší obrátit se na odborníka.

Ačkoli online odhady nemovitostí nemohou nahradit odhady odborníků, mohou být pro mnohé lidi užitečné. S vědomím, že se jedná o cenu především orientační, jsou online odhady ideálním nástrojem pro získání přehledu, jak se pohybují ceny nemovitostí v dané lokalitě.