CZ  |  EN

PREDICT – nástroj pro oceňování nemovitostního portfolia

24.11.2023
Vlastníci nemovitostí mohou zbystřit svoji pozornost. Na trh přichází nový nástroj na oceňování jednotlivých i nemovitostí nemovitostního portfolia – PREDICT INEM.

Základní představení

Predict cílí na dosti široké spektrum klientů - vlastníky jednotlivých nemovitostí se zájmem o vývoj jejich cen. Využijí jej i majitelé většího rozsahu majetku v realitách pro ucelenou informaci o ceně portfolia nemovitostí. Uceleně v něm lze sledovat, analyzovat a vyhodnocovat vývoj vlastního nemovitostního portfolia, podobně jako u akciového portfolia.

Ceny nemovitostí nejsou tak volatilní jako akcie, proto není potřeba je sledovat na denní bázi. Jednou měsíčně, případně čtvrtletně se každá nemovitost v portfoliu znovu ocení v závislosti na změnách realitního trhu.

Kromě pravidelného ocenění nemovitostí, je dostupný očekávaný vývoj cen nemovitostí pro delší časový horizont. Predict samozřejmě nedisponuje pohledem do křišťálové koule, ale má vytvořený sofistikovaný výpočtový model. Kombinuje vývoj cen nemovitostí na realitním trhu a více než 40 cenotvorných makroekonomických, sociálních, společenských a demografických ukazatelů ze Statistického úřadu ČR a dalších zdrpjů. Na základě vývoje těchto statistik systém vytváří věrohodnou predikci možného budoucího vývoje s uvedením vypočítaných pravděpodobností pro danou cenovou úroveň.

Vlastník nemovitostí v portfoliu tak má k dispozici potřebné podklady, které mu mohou pomoci v jeho rozhodování. Zda nemovitosti přikoupit, případně odprodat část portfolia, které naznačuje možný cenový pokles.

Ceny nemovitostí a jejich vývoj, na rozdíl od akcí a jiných komodit, se liší oblast od oblasti. Je v celku jedno, jestli se jedná o obce, města, kraje nebo regiony. Právě proto do algoritmu predikce vývoje vstupují obecné cenotvorné ukazatele jako například úroková míra, vývoj hypotečních úvěrů, HDP, míra inflace stejně jako lokální vlivy - míra nezaměstnanosti, trestná činnost, dopravní infrastruktura apod. Veškeré tyto ukazatele jsou pak pro vlastníka nemovitosti dostupné v přehledných grafech.

Dohromady má vlastník nemovitostí komplexní informace o minulém, aktuálním a budoucím cenovém vývoji vlastního nemovitostního portfolia.

Predikce cenového vývoje nemovitostního portfolia

Funkcionality

Ocenění nemovitosti

Pro každou nemovitost v portfoliu uživatele se provádí ocenění nemovitosti k datu vložení do portfolia. Následně se nemovitost ocenění k několika časovým okamžikům k minulosti, aby vlastník viděl i historický vývoj ceny této nemovitosti. Poté se pro každou nemovitost každý měsíc/čtvrletí nemovitosti znovu přecení na základě aktuálního vývoje.

Ocenění provádí automaticky systém INEM, který je předním systémem oceňovaní nemovitostí pro znalce a odhadce v ČR. Již dlouholetá existence a záznamy do historie umožnili dosti přesné automatické ocenění na základě zadaných parametrů.

Všechny odhady nemovitostí jsou uživateli k dispozici k nahlédnutí. Uživatel si tak odhad může zkontrolovat, zda odhad je korektně provedený, vzorky nemovitostí, které byly využity k porovnání.

Predikce vývoje

Kromě ocenění nemovitostí nabízí Predict i pravděpodobnostní cenový vývoj daných nemovitostí. Jak již bylo napsáno výše, je to umožněno na základě dlouhých časových řad sledování realitního trhu, vývoje cen a samozřejmě cenotvorných statistických ukazatelů.

Ny vytvoření tohoto modelu znalecká kancelář XP invest s.r.o. pracovala po dobu 2,5 let a dále jej rozvíjí. S využitím odborníků v IT oblasti, statistické analýzy a odborného zázemí soudních znalců tento model prošel testováním v reálném provozu. Dalším směrem vývoje predikcí je využití strojového učení na trénované neuronové síti. Prvotní model vyžaduje trénink na větším objemu dat, v poměrně blízkém horizontu pak ale poskytne další nezávislý mechanismus tvorby predikcí i ocenění.

Výše popsanými metodami vzniknou vektory cen které po zohlednění cenového vývoje dané nemovitosti vytvoří se predikce vývoje cen dané nemovitosti s uvedením pravděpodobností pro dané cenové rozpětí.

Statistiky

Uživateli jsou dostupné veškeré statistické ukazatele použité při výpočtech v přehledných grafech. Statistiky slouží k ucelení informací o dané lokalitě. Ať je to demografický vývoj, kvalita dopravní infrastruktury nebo kriminalita.

Informace ze statistik poskytují vlastníkovi portfolia náhled na to, co a jak ovlivnilo predikci cenového vývoje.

Cenově dostupný systém

Jelikož jde o novou službu a je to jedna z prvních služeb tohoto druhu, cena za sledování vývoje cen nemovitostí je poměrně příznivá.

Služba funguje v rámci tzv. předplatného. Nejkratší časový úsek je měsíc, nejdelší pak rok. Cenově nejvýhodnější je samozřejmě nejdelší časový úsek, tedy rok.

Kromě standardního předplatného může uživatel využít i program „Doporučte známého“, kdy za doporučení služby známému dostanou oba možnost využít služby zdarma na další dva měsíce. Pokud každý rok uživatel například doporučí 6 uživatelů, má celý rok využívání služby zdarma.

Kompletní ceník

Předplacené období 1. nemovitost Každá další nemovitost
1. měsíc Zdarma 29,- Kč
Měsíc 39,- Kč 29,- Kč
Půl roku   149,- Kč
Rok 299,- Kč 199,- Kč

Další dodatečné funkce se budou přidávat v rámci dalšího vývoje aplikace. Predict Inem nabízí vysoký komfort ocenění vlastněného nemovitostního portfolia.

Výhodou je, že systém nemusí využívat pouze vlastníci-investoři nemovitostí, ale i majitelé jedné nemovitosti, které budou chtít sledovat cenový vývoj vlastní nemovitosti. Díky cenové dostupnosti může systém Predict využívat úplně každý. Vyzkoušejte si jej ještě dnes.

První měsíc na vyzkoušení zdarmaZAREGISTROVAT SE