CZ  |  EN

Problematika PENB se od 1.1.2016 vztahuje i na pronajímatele

31.03.2016
Od počátku letošního roku se vztahuje povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy i při pronájmu nemovitých věcí. Nejedná se ovšem pouze o pronájem rodinných domů, ale třeba i bytových jednotek.

PENB, neboli Průkaz energetické náročnosti budovy, se musí od 1.1.2016 předkládat nejen při pronájmu celých domů, ale povinnost platí i pro vlastníky jednotlivých bytů v rámci společenství vlastníků bez ohledu na jejich velikost. Vlastník jednotky je od nového roku povinen při pronájmu předkládat PENB nájemci, a to nejpozději při uzavření nájemní smlouvy a zároveň musí předat grafickou část PENB nebo ověřenou kopii PENB zprostředkovateli. Zprostředkovatel pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti z předané grafické části průkazu v inzerci. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v inzerci nejhorší klasifikační třídu, tedy G - mimořádně nehospodárná. Jedná se tedy o stejný postup jako při prodeji.

Existují ale i výjimky. Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (bytová jednotka, kanceláře, komerční prostory, atd.), pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Touto změnou je myšleno změna dokončené budovy na více než
25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.

Pokud ovšem bude nájemce nebo kupující i přes značné stáří domu průkaz vyžadovat, povinností vlastníka je i v tomto případě průkaz vypracovat a následně jej nájemci nebo kupujícímu předložit.

Za případné nevypracování PENB se vlastník dopouští přestupku a může mu tak být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč, popř. 200 000,- Kč v případě právnických osob. Uvedené sankce hrozí nejen při nesplnění povinnosti, ale také v případě, že PENB byl zpracován až dodatečně, se zpožděním oproti zákonem stanovenému termínu. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace