CZ  |  EN

Výkup pozemků pro liniové stavby

27.10.2021
Výkup pozemků je běžnou součástí výstavby liniových staveb. Veškeré pozemky na území České republiky mají svého vlastníka a ve většině případů na soukromých pozemcích jsou naplánované liniové stavby. Aby mohl stát stavět liniové stavby, musí dotčené pozemky vykoupit do svého vlastnictví.

Po schválení územního rozhodnutí lze podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zahájit stavební řízení. Než doběhne stavební řízení musí investor (většinou Česká republika) vykoupit pozemky nebo jejich dotčených částí do svého vlastnictví.

Stát jako investor je většinou zastoupen podřízenou institucí, např. Ředitelství silnic a dálnic. Stát nebo jeho podřízené instituce nejsou jediné organizace, které mají možnost vyvlastnit majetek. Ve velkém zastoupení jsou jednotlivé samosprávné celky (města).

Na základě liniového zákona, investor buďto koupí dotčený pozemek nebo nabídne výměnu za pozemek jiný ve srovnatelné hodnotě. Kupní cena se odvíjí od ceny obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku. Konečná výkupní cena je výsledkem jednání obou stran.

Cena vykupovaného pozemku

Investor má ohraničenou maximální možnou cenu, za kterou lze pozemky vykoupit, toto maximální navýšení je nově stanovené v Liniovém zákoně. Je důležité zmínit, že ne všechny vykupované pozemky mohou jít až k této maximální hranici, na což někteří vlastníci nejsou ochotni přistoupit. Nedojde-li k dohodě o kupní ceně, investor zažádá o vyvlastnění pozemku.

Potřebujete znát cenu vykupovaného pozemku?Poptejte cenovou nabídku znaleckého posudku

Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku, včetně všech jeho součástí. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu a cena pozemku se ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni určení ceny ve znaleckém posudku; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury.

Výkup pozemků pro stavbu liniových staveb státem

Směna pozemků

Směna pozemku je ve většině případů iniciována, pokud se jedná o bonitní zemědělskou půdu. Hospodář svoji obživu neprodá, je pro něj trvalým zdrojem obživy, proto z naprosté většiny případů dochází ke směně pozemků.

Směnnou smlouvou lze práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury získat pouze výměnou za práva k pozemku ve vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou. Pozemek se oceňuje stejně jako v případě koupě pozemku.

Příklad: Stát nabídne vlastníkovi výměnu pozemku v blízké lokalitě s podobnými vlastnostmi pozemku. Drobné rozdíly v bonitě, velikosti pozemku řeší finanční ocenění. Vlastník by měl obdržet výměnou pozemek ve stejné finanční výši.

Lhůty

Pro výkup a směnu pozemků existují dané lhůty. Vykupující musí do 60dní převést kupní částku na účet vykupovaného. Navíc, pokud do 5 let nedojde k započetí dané stavby má právo vykupovaný požadovat o vrácení pozemku.

Zbytkové pozemky

Od roku 2018 mohou investoři vykupovat i tzv. zbytkové pozemky. To jsou takové pozemky, které po odkupu požadované části by už dále nebylo možno užívat nebo jen velmi obtížně. 

Příklad: Po odkupu pozemku zbude soukromé osobě 100 m2 u budoucí silnice bez řádného přístupu k pozemku. Takový pozemek není vhodný jak pro potencionální stavbu ani obhospodařování.

Potřebuji znalecký posudek pro výkup pozemkuNezávazná poptávka

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace