CZ  |  EN

Vývoj cen nemovitostí v Evropě za posledních 5 let

27.03.2016
Vývoj cen nemovitostí se významně odráží na ekonomické situaci daného státu. Do ekonomické vyspělosti jednotlivých států vstupuje samozřejmě i historie.

Východní blok Evropy byl v historii silně ovlivňován bývalým Sovětským svazem a ekonomický růst byl tak výrazně zpomalen. Toto zpomalení se projevuje ve všech odvětvích ekonomiky (nezaměstnanost, průměrné mzdy aj.). Všechna tato fakta se odrážejí samozřejmě i v cenách nemovitostí a jejich vývoji. Porovnáme-li ceny nemovitostí v jednotlivých státech, narazíme na znatelné rozdíly ekonomické vyspělosti jednotlivých států. V přiloženém grafu tedy srovnáváme procentuální vývoj cen nemovitostí v evropských zemích.

Největšího růstu cen nemovitostí dosáhlo Turecko. Tato země je na základě ekonomických výsledků z posledních let považována za zemi s nově industrializovanou a rychle se rozvíjející ekonomikou. Turecké hospodářství patří mezi nejsilnější v dravé skupině rozvíjejících se trhů a i přes zpomalení světové ekonomiky po roce 2008, Turecko udrželo ekonomický růst. Z tohoto důvodu je i trend růstu cen nemovitostí v Turecku předpokládatelný.

Poslední příčka grafu s růstem cen nemovitostí náleží Řecku. V Řecku i nadále pokračuje velice prudký pokles cen nemovitostí. Podrobněji jsme Vás o tomto trendu v Řecku již informovali v jednom z našich minulých článků ze dne 10. 3. 2014.

V těsném závěsu za Řeckem je Ukrajina a to především díky aktuální politické situaci v zemi. Vývoj posledních let na Ukrajině se neopomenutelně podepsal na vývoji cen nemovitostí. Pokles je dosti strmý a činí celých 34,55%.

Česká republika se v minulých letech potýkala s finanční krizí, která by dle nejnovějších trendů měla být na svém konci a od roku 2014 dochází k pozvolnému růstu HDP. Přestože ceny nemovitostí již pozvolna rostou, jsou stále pod cenovou hladinou, která byla aktuální před pěti lety.

Přiložený graf odráží vývoj cen v globálním porovnání evropských států.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace