CZ  |  EN

Kdy je nutné použít odhad ceny nemovitosti?

29.07.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz)

Článek je již staršího data, aktuální a rozsáhlejší informace získáte zde.

Poměrně často můžete potřebovat zjistit cenu svojí nemovitosti formou odhadu nemovitosti. Kdy bude tento odhad nezbytný? Kdy ho budete dělat dobrovolně a kdy budete donuceni si jej nechat z nějakého důvodu vypracovat?

Odhad nemovitosti budete potřebovat při koupi, prodeji, pro výpočet daně z převodu nemovitosti a darovací daně (pokud se nejedná o přímé příbuzné).

Nelze se ale také obejít bez odhadu ceny nemovitosti při získávání hypotéky, při pojištění nemovitosti, při vyřizování dědictví, rozdělení spoluvlastnictví a i v dalších případech.

Trochu matoucí mohou být pro laika různé typy odhadů, které se liší podle metodiky, která je při jejich vyhotovení používána, a také v účelu, pro který se zpracovávají. Pro naprosté zjednodušení se budeme zabývat dvěma typy odhadů - administrativní odhad dle cenové vyhlášky a odhad tržní (někdy také odhad ceny obvyklé).

Potřebujete-li administrativní odhad, který se též nazývá jako úřední, obraťte se na soudního znalce. Ti jsou jmenováni příslušným krajským soudem. Jejich seznam je možné získat u Komory soudních znalců, na krajském soudu a asi nejjednodušeji na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Tyto odhady budete potřebovat nejčastěji pro výpočet daně darovací nebo daně z převodu nemovitosti.

Znalecký posudek, tedy odhad vypracovaný soudním znalcem, je zpracováván na základě prováděcí vyhlášky zákona o oceňování. Oceňovací vyhláška dělí nemovitosti či stavby podle různých kritérií, a to jak z hlediska druhu a způsobu využití, tak z hlediska polohy nemovitosti, jež má nezanedbatelný a často i rozhodující vliv na konečnou cenu.

Těmto kritériím, vlastnostem dané nemovitosti jsou přiřazeny různé koeficienty, které mohou zvyšovat nebo snižovat cenu nemovitosti. Je tedy zřejmé, že v podstatě stejná nemovitost, jež je užívána různým způsobem a je umístěna v jiné lokalitě má různou odhadní cenu. Toto platí i o naprosto stejné nemovitosti umístěné v různých lokalitách (např. rodinný dům v Praze má podstatně vyšší cenu než shodný rodinný dům v Hodoníně apod.)

Tržní odhad - hodláte koupit nebo prodat nemovitost a nevíte, jakou požadovat za ni cenu? Potřebujete získat hypotéku, půjčku apod. od banky? Pokud ano, budete potřebovat tržní odhad nebo také odhad obvyklé ceny.

Tržní odhad má za úkol ozřejmit, za kolik je možné v dané chvíli a na daném místě nemovitost prodat. Tržní odhady si můžete nechat zpracovat také u koncesovaných odhadců, kteří pracují na základě živnostenského listu. Koncese k jejich činnosti jim vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro zjištění takové ceny se používá několik málo přístupů - nejčastěji porovnávací metodou - tedy vyberete co nejpodobnější nemovitosti v dané lokalitě, o kterých víte, za kolik jsou nabízeny nebo byly nedávno prodány. Zohledníte rozdíly a tím určíte cenové pásmo, ve kterém se cena dané nemovitosti pohybuje. Cenu ale můžete zjistit i zohledněním výnosů z dané, nejčastěji komerční nemovitosti.

Cena, kterou za odhad zaplatíte, je závislá především na druhu oceňované nemovitosti a náročnosti zpracování posudku, a u jednotlivých odhadců se může lišit. Ceny například za nekomplikovaný odhad ceny bytu mohou začínat od 1500 Kč. Čím větší náročnost, tím cena samozřejmě násobně stoupá.

Pro zjištění přesného rozsahu cen je ale nutné udělat si menší průzkum ve Vaší lokalitě, ceny se mohou výrazně lišit jak regionálně, tak i mezi znalci samotnými.

Kdy je nutné pořídit si odhad nemovitosti? Znalecké posudky si můžete nechat vypracovat pro sebe před koupí nebo prodejem nemovitosti. Získáte tak slušný přehled o tom, jakou cenu můžete požadovat. Samozřejmě využití našeho serveru www.odhadonline.cz má zatím v tomto roce i výhodu bezplatnosti.

Ocenění nemovitosti znalcem je nutné v případě vkladu nemovitých věcí do majetku firmy, při založení, nebo v průběhu podnikatelské či jiné činnosti.

Bez odhadu ceny nemovitosti se neobejde ani kladné vyřízení žádosti o hypoteční úvěr ze strany banky. Po vlně úvěrových podvodů v polovině 90 let minulého století se banky staly opatrnějšími a odhad tržní ceny nemovitostí, kterými má být zajištěn úvěr, si stanovují většinou samy.

Pokud banka nezajišťuje odhady přímo sama svými interními nebo externími odborníky, má seznam smluvních odhadců, z nichž si může žadatel o úvěr vybrat.

Odhad hodnoty nemovitosti budou požadovat i stavební spořitelny, pokud žádáte o vyšší úvěr ze stavebního spoření. Tato cena se odvíjí od aktuálního stavu na realitním trhu a může se i podstatně lišit od ceny uvedené ve znaleckém posudku, který byl zpracován pro jiný účel

 

Pro poptávku znaleckého posudku nemovitosti pokračujte zde