CZ  |  EN

Online odhady nemovitostí zdarma

30.01.2023
Skončila doba, kdy pro orientační ocenění nemovitosti jste museli za realitním makléřem nebo odhadcem nemovitostí osobně. Na základě realitních portálů, dostupnosti dat z Katastru nemovitostí a spoluprací s realitními kancelářemi vznikají webové portály, které nabízení online ocenění nemovitosti, na základě Vámi dodaných parametrů.

Jednotlivé kapitoly článku:
1. Vstupní datový formulář
2. Strojový odhad stejný jako od odborníka
3. Proces ocenění
4. Použitelnost online odhadů
5. Nebezpečné praktiky
6. Výběr oblíbených odhadních služeb

Jak probíhá online ocenění?

Proces odhadu nemovitostí online je v zásadě stejný, nezávisle na společnosti, která odhad nemovitosti nabízí. Pro přesné ocenění nemovitosti je potřeba znát parametry dané nemovitosti.

V prvním kroku očekávejte nějaký formulář, kde zadáte jednotlivá data o nemovitosti. Ze základních cenotvorných parametrů jsou důležité: přesná adresa, druh nemovitosti, jednotlivé plochy nemovitosti (liší se v závislosti na typu nemovitosti, u bytu je stěžejní podlahová plocha, u pozemku jeho celková výměra), stav dané nemovitosti a typ konstrukce (cihlová, panel, dřevostavba atd.). Na základě těchto parametrů lze již sestavit odhad ceny, nicméně jeho přesnost se bude pohybovat v řádech milionů.

Pro přesnější odhad je potřeba doplnit další parametry jako: vlastnictví, příslušenství nemovitosti, u bytu podlaží, dispozice, napojení na inženýrské sítě, popis příp. rekonstrukce apod. Na základě těchto údajů se odhad nemovitostí již může pohybovat v řádech vyšších statisíců.

Občas se můžete setkat s formuláři, které mají další nepovinné informace k vyplnění, které fungují jako doplňující. Jako příklad můžete uvést popis okolí, u pozemku územní plán, dopravní dostupnost aj. Narazíte na ně tam, kde odhad zpracovává odhadce, makléř. Tyto údaje pomáhají utvořit si celistvý obrázek o nemovitosti a okolí. S těmito veškerými informacemi se již odhadnuté ceny mohou pohybovat s přesností na statisíce, příp. desetitisíce. Záleží zde na zkušenostech daného odhadce.

U většiny online odhadů následuje krok s osobními údaji, hlavně telefonní číslo a e-mailová adresa, na kterou pak se posílá hotový odhad ceny nemovitosti. Zpoplatněný odhad online ještě má krok platební bránu.

Klientovi následně na uvedenou adresu přijde zpracovaný odhad, většinou ve formátu PDF.

Jaký je rozdíl mezi odhadem zpracovaným odhadcem a strojem?

Zásadní rozdíl je popsán v předcházejícím tématu a tím je přesnost. Ocenění nemovitosti prováděné odborníkem, tj. odhadcem nebo zkušeným makléřem, je mnohem přesnější. Strojové ocenění má jasně nadefinovaný postup, který musí dodržet a není schopen do určité míry porovnávat nemovitosti jednotlivě. Jak fungují algoritmy strojového ocenění popisujeme v následující kapitole.

Důležitým rozdílem je rychlost. Zde má výhodu strojové ocenění. Výpočetní technika dokáže nemovitost na základě popsaných parametrů ocenit do pár vteřin, následně odesílá elektronickou poštou. V podstatě máte v rukou odhad řádově do pár minut. V případě ocenění odhadcem zpracování odhadu může trvat i několik hodin.

Nezanedbatelné rozdíly existují v otázce ceny za odhad nemovitosti. Cenové rozpětí není nijak dramatické jako třeba u znaleckých posudků. Většina strojových ocenění je nabízena zdarma jako třeba vedlejší produkt jejich hlavní pracovní náplně. Mnohé z nich slouží jako další kanál, jak sehnat klienty pro svou hlavní službu. Sice dostanete odhad zadarmo, nicméně u některých služeb se musíte zaregistrovat nebo souhlasit s marketingovým využitím osobních údajů. Často se pak stává, že nedlouho poté, co si uděláte odhad zdarma Vám volá realitní makléř s nabídkou svých služeb. Neplatíte penězi, ale svými osobními údaji.

Odhady, za kterými stojí odborník, jsou většinou zpoplatněny, nejde o nijak závratné částky. Ceny se pohybují v řádech nízkých stokorun. V poslední době realitní kanceláře nebo nezávislí makléři nabízejí odhad zdarma, který zpracovávají. Je v tom stejný důvod jako u strojových odhadů. Mají velmi dobře spočítáno, že pokud například 1 z 10 zájemců se následně stane jejich klientem, zbylé odhady se jim také zaplatí.

Online formulář pro ocenění nemovitosti

Jak funguje algoritmus odhadu?

Základní postup ocenění se nijak zásadně neliší, jestli odhad je strojový nebo od odborníka. Na základě zadaných informací vybere se několik podobných nemovitostí, které se v nedávné ocitly na trhu nemovitostí, ať se již jedná o realitní prodej nebo prodej napřímo.

Někdo se spoléhá čistě na údaje z katastru nemovitostí, kde je velkou výhodou, že pracuje s realizovanými cenami, ale katastr neposkytuje tak detailní data o daných nemovitostech, ani není zárukou, že vybraný prodej proběhl na trhu a ne např. v rodině.

Nezávislí makléři nebo odhadci nemusejí mít takový přístup do Katastru nemovitostí, a tak se výhradněji zabývají realitní inzercí. Ta má v celku detailní data o prodávaných nemovitostech, k tomu i množství fotografií. Úskalí těchto dat je, že je velice obtížné se dostat k realizované ceně.

Ideální je kombinace obojího. Mít realitní záznamy a k ní doplněné realizované ceny z katastru nemovitostí. O to se v poslední době snaží několik společností, které pak svoje databáze či už komplexnější nástroje pro odhadování cen nemovitostí nabízejí na trhu.

Čtenář může tušit, že strojové ocenění je více nakloněné oceňování s pomocí dat z katastru nemovitostí, jelikož základní údaje jsou jednoduše strojově čitelné a na základě jednoduché matematiky dokáže vygenerovat odpovídající cenu. Bohužel stroji prozatím chybí jemnější výběr srovnávaných nemovitostí, který by mohl odhad být přesnější.

Odborník raději využívá zmíněnou kombinaci, a i díky pocitu a zkušenostem dokáže lépe vybrat srovnávané nemovitosti a tím cenu odhadu zpřesňovat. Využívá k tomu i vlastní úpravné koeficienty, které prostě stroj nedokáže přizpůsobovat.

V momentě, kdy se vyvine umělá inteligence v tomto segmentu, zastáváme názor, že odhadcovské profese budou na ústupu.

Využití online odhadů

S tím, jak se online odhady zkvalitňují narůstá i možnost jejich uplatnění. Online odhady začaly jako velice orientační cenový ukazatel.

Nyní již mají širší využití. Kromě orientačního zjištění ceny vlastněné nemovitosti, lze odhad využít jako startovní pozici při vyjednávání o ceně nemovitosti na trhu při prodeji/koupi.

Online odhad, kdy klient obdrží kvalitní dokument (spíše u placené služby), je možný využít i u dědického řízení, kde panuje shoda. Poté je to levnější varianta než klasický odhad nebo dokonce znalecký posudek.

Při kontaktu s jakoukoli státní nebo finanční institucí online odhad rozhodně stačit nebude. Zde zatím je potřeba využít služeb odhadců a znalců.

Odhady zdarma a jejich ekonomické pozadí

Jak jsme již naznačili v předcházející kapitole, odhady zdarma mají vždy nějaký jiný cíl nebo účel než klientovi poskytnout cenu nemovitosti.

Pozitivní marketing vlastních placených služeb – společnosti, které se zabývají oceňováním nemovitostí nabízejí i strojové odhady zdarma. Snaží se, aby výsledná cena byla co nejpřesnější tak, aby klient, který bude spokojen a někdy v budoucnu potřeboval kvalifikovaný odhad nebo znalecký posudek si vzpomněl na danou společnost a odhad si nechal zpracovat u nich.

Přeprodej kontaktu – v rámci uzákonění GDPR se znemožnila běžná praxe let minulých, kdy se jakákoli databáze kontaktů dala přeprodat třetím stranám, dnes je to možné pouze se souhlasem klienta. Velice elegantně se tyto praktiky dnes schovávají za všeobecnými obchodními podmínkami nebo souhlasem s GDPR nebo se souhlasem využití údajů pro marketingové účely. Většinou tyto odhady zdarma jsou podmíněné těmito souhlasy, čímž se Vaše údaje stávají předmětem obchodu dané společnosti s třetí stranou, většinou realitní kanceláří. Velice často se stává, že si člověk nechá udělat odhad zdarma a několik dní na to mu volá realitní makléř. Málokdo si uvědomí, že právě tím odhadem poskytl svá data, čímž se stal potencionálním klientem pro RK.

Nutná registrace – rozšířenou praktikou, jak získávat potencionální klienty je to, že zájemce o odhad nalákají pomocí odhadu zdarma, vyplní formulář a poslední krok pro to, aby se odhad vygeneroval je potřeba se k dané společnosti zaregistrovat. Účel může být dvojí, buď jako registrovanému klientovi mohou posílat obchodní sdělení a případně prodat další služby nebo ke sběru osobních údajů k dalšímu obchodování.

Nejvyužívanější online odhady

Odhadonline.cz

Výhradně placená služba, vedlejší produkt hlavní náplně znalectví, jelikož službu spravuje znalecká kancelář. Hlavní náplní je oceňování nemovitosti znaleckým posudkem.

Jedná se o odhady vypracovávané odborníkem. Cena za vypracování online odhadu se pohybuje v rozpětí 99 Kč – 250 Kč, v závislosti na typu nemovitosti. Můžete si nechat ocenit pozemek, byt, rodinný dům, garáž, rekreační objekt, bytový dům a komerční nemovitost.

K výpočtu je využíván stejný oceňovací systém jako pro zpracovávání posudků, jedná se tedy o velice přesnou cenu. Navíc můžete případně výsledek konzultovat s daným odborníkem.

Chci zjistit cenu vlastní nemovitostiOnline odhad nemovitosti

Odhad-zdarma.cz

Velice zajímavá služba nabízející jak strojový odhad, tak i odhad od odborníka. Obě varianty jsou zdarma. Za službou stojí renomovaná realitní kancelář Quantum reality.

Online kalkulačka (strojový odhad) je nabízena bez osobních údajů. Ideálně pro zjištění orientační ceny, jelikož výsledná cena se Vám zobrazí pouze ve webovém prohlížeči.

Odhad od specialisty, již si vyžádá osobní údaje, jelikož obdržíte i vypracovaný dokument s výslednou cenou.

Reas.cz

Velice využívaná služba zdarma. Provádí strojové ocenění nemovitostí. Společnost Reas působí na realitním trhu. Vyvinula Atlas cen (obdoba cenových map), který nabízí přehledné realizované ceny na českém trhu.

Strojový odhad vychází z těchto dat, na konci formuláře s daty o nemovitosti je potřeba vyplnit e-mailovou adresu pro zaslání vypracovaného odhadu a souhlasit se zpracování osobních údajů.

Certimmo

Poměrně nová služba na českém trhu. Nabízí dva typy odhadů: odhad zdarma a přesný odhad za 25 Kč. U odhadu zdarma obdržíte na e-mailovou adresu stručný přehledný dokument s cenovým intervalem, kde se pohybuje vaše nemovitost. U přesného odhadu za 25 Kč obdržíte konkrétní stanovenou cenu Vaší nemovitosti v dokumentu PDF.

Oba odhady jsou strojové. Služby jsou pod správou společnosti XP Group s mezinárodním přesahem, jelikož provozuje stejné služby i v dalších zemí Evropy.

Odhad.cz

Webová služba nabízející zdarma odhad ceny nemovitosti. Vybrat si můžete z bytu, rodinného domu, rekreačního objektu a pozemku.

Vedle odhadu zdarma ještě můžete poptat znalecký posudek. Za webovým portálem stojí společnost Soukup&Partners, což je realitní kancelář se sídlem v Praze.

Na závěr je potřeba vyplnit osobní údaje a souhlasit se všeobecnými obchodními podmínkami a GDPR. Pravděpodobně klientovi poté na uvedenou adresu přijde vypracovaný odhad.

RK Evropa

Realitní kancelář nabízející na svém webovém portálu online ocenění nemovitosti. Jedná se o strojový odhad. Vybrat si můžete z bytu, rodinného domu, rekreačního objektu a pozemku.

Výsledná cena je cenové rozpětí v intervalu od do. Pro zaslání vypracovaného odhadu je potřeba vyplnit osobní údaje, ověřit telefonní číslo verifikačním kódem a souhlasit s podmínkami užití a se zpracování osobních údajů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace