CZ  |  EN

Výše daně z nemovitostí - Praha a další města v roce 2019

20.08.2019
Daň z nemovitosti je jednou z daní, která v celé výši náleží příslušné obci. Výpočet základu daně z nemovitosti je zákonem daný. Základem je typ dané nemovitosti (pozemek, bytová jednotka, obytný dům, …) a výměra v metrech čtverečních. Do výpočtu vstupují další různé koeficienty, které mají za cíl přizpůsobit výpočet konkrétní nemovitosti. Tento výpočet je daný zákonem o dani z nemovitosti. Do konečné fáze výpočtu vstupuje ještě další tři koeficienty, tzv. „velikostní“, místní a komerční koeficient, které si už obce mohou upravovat, jak potřebují. Tuto možnost obce mají už od roku 2009. Velikostní koeficient, pokud není vyhláškou obce stanoven, je dán zákonem dle počtu obyvatel. Místní koeficient může nabývat hodnot od 1 do 5. Komerční koeficient upravuje výši daně pro nemovitosti komerčního využití.

Drtivá většina obcí dosud nesáhla ke zvýšení místního koeficientu ze základní hodnoty 1. to znamená, že se vypočtená daň už nezvyšuje. V letošním roce zhruba 610 obcí využilo navýšení koeficientu. Přes 500 obcí si zvolilo koeficient 2. Zbylé obce mají nastaveny koeficienty vyšší.

V poslední době se začalo hodně o těchto změnách koeficientů hovořit, a to v souvislosti s vyhláškou, kterou chystá hlavní město Praha. Navrhovaná vyhláška má za cíl zvýšit místní koeficient na úroveň 2 a zároveň umožnit radnicím jednotlivých městských částí Prahy měnit si tzv. velikostní koeficient. V současnosti je nastaven na hodnotu 5, ale v návrhu je její snížení na 2,5 kvůli zachování výše daně. Zároveň tento koeficient městské části buď přijmou anebo si jej upraví na vlastní hodnotu. Praha se tak snaží vyhovět většině městských částí, které už pár let tuto vyhlášku chtěli zavést. Mnoho městský částí Prahy už před schválením vyhlášky toto vítají a prohlašují, že si ponechají i velikostní koeficient na úrovni 5. V praxi to znamená, že se v těchto městských částech zvedne daň z nemovitosti dvojnásobně.

Potřebujete stanovit cenu nemovitosti pro daňové potřeby?Poptejte cenovou nabídku znaleckého posudku

Je otázka, zda se k podobnému kroku neuchýlí další velká města. V téměř žádném okresním městě se koeficienty pro rok 2019 neměnily. Na základě sdělení tiskových oddělení magistrátů měst Brna a Ostravy se k podobnému kroku jako v Praze neschyluje. Ani v dalších velkých městech se, dle dostupných informací, o podobnému kroku neuvažuje. Například Brno má nastavený zákonný velikostní koeficient a místní koeficient je na hodnotě 1, resp. není zaveden. Stejná situace panuje ve třetím největším městě, Ostravě. Pokud některé obce zvažují jakoukoli změnu v koeficientech pro daň z nemovitosti, v následujících týdnech ji musí schválit vyhláškou města a zveřejnit ji.

Informace o hodnotách koeficientů v konkrétních obcích zveřejňují samotné obce. Na stránkách Finanční správy v sekci Daně, daň z nemovitých věcí, lze nalézt veškeré informace k platbě dani pro konkrétní nemovitost.

Mimo tuto daňovou povinnost je možné se setkat s dalšími daněmi spojenými s nemovitostmi. V roce 2020 byla zrušena daň z nabytí nemovitosti, zůstává v platnosti povinnost odvodu daně z příjmu pro prodávajícího. Této dani ovšem unikne, pokud splní tzv. časový test.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace