CZ  |  EN

Znalecký posudek: Klíč k zisku národních a evropských grantů

25.04.2023
V dnešní době jsou dotace nezbytnou součástí financování mnoha projektů. Ať už jde o podnikání, veřejné či neziskové organizace, národní i evropské dotační tituly nabízejí širokou škálu možností pro rozvoj. Avšak pro získání těchto prostředků je nutné splnit řadu podmínek a předložit důkladně připravenou dokumentaci. Jedním z klíčových prvků může být znalecký posudek o ceně nemovitosti. V následujícím článku se zaměříme na důležitost tohoto dokumentu a vysvětlíme, proč byste jej měli zvážit při přípravě žádosti o dotace.

Co je znalecký posudek o ceně nemovitosti a jaký je jeho význam?

Znalecký posudek je dokument, který poskytuje profesionální odhad hodnoty nemovitosti, a to jak pozemků, tak staveb. Znalecký posudek je zpracováván znalci, kteří jsou nezávislí a mají potřebné certifikace a zkušenosti v oblasti nemovitostí. Při zpracování posudku znalec zkoumá faktory, jako jsou poloha nemovitosti, stáří a stav budovy, velikost pozemku a další aspekty, které ovlivňují tržní cenu. Díky znaleckému posudku získáváte objektivní a přesný odhad hodnoty nemovitosti, který může být klíčový při získávání dotací.

Proč je znalecký posudek důležitý pro získání dotací a jaký má vliv na hodnocení projektu?

Při žádosti o národní či evropské dotace je často požadováno doložit hodnotu nemovitosti nebo pozemku, který je součástí projektu. Důvodem je zajištění transparentnosti a objektivity v hodnocení projektů. Znalecký posudek slouží jako nezávislý zdroj informací, který pomáhá posuzovateli dotací zhodnotit reálnou cenu a hodnotu projektu. Kromě toho může posudek odhalit potenciální problémy s nemovitostí, které by mohly ovlivnit jeho hodnotu či proveditelnost projektu. Včasné identifikování takových problémů umožňuje žadatelům připravit se na možné komplikace a řešit je ještě před podáním žádosti o dotaci.

Dotační tituly EU

Jak probíhá zpracování znaleckého posudku a co můžete očekávat od znalce?

Proces zpracování znaleckého posudku obvykle zahrnuje několik kroků. Nejprve se znalec seznámí s vaším projektem a požadavky na dotaci. Následně provede osobní prohlídku nemovitosti a zhodnotí všechny důležité faktory, jako jsou poloha, velikost pozemku, stáří a stav budovy, případné právní omezení nebo zástavy a další relevantní aspekty. Na základě těchto informací znalec stanoví tržní hodnotu nemovitosti a zpracuje písemný posudek, který obsahuje detailní popis všech hodnocených faktorů a zdůvodnění stanovené ceny.

Jak vybrat správného znalce a co byste měli mít na paměti při výběru?

Při výběru znalce je důležité zohlednit několik faktorů. Prvním krokem by mělo být ověření certifikace a zkušeností znalce v oblasti nemovitostí. Dále se ujistěte, že znalec je nezávislý a nemá žádný střet zájmů s vaším projektem. Doporučuje se také zjistit reference a zkušenosti znalce s předchozími projekty, které byly úspěšně financovány z dotací.

Nezapomeňte také pohlídat si časový harmonogram zpracování posudku a cenu za služby. Vyberte znalce, který je schopen dodržet termíny a nabízí konkurenceschopnou cenu za své služby. Komunikace s potenciálním znalcem je také důležitá. Ujistěte se, že vám poskytuje jasné informace a je ochoten odpovídat na vaše dotazy.

Jaké jsou hlavní aspekty, na které byste měli pamatovat při předkládání znaleckého posudku jako součásti dokumentace pro dotace?

Při předkládání znaleckého posudku jako součásti dokumentace pro žádost o dotace je důležité zvážit následující aspekty:

  • Dodržování požadavků na formát a obsah: Ujistěte se, že znalecký posudek splňuje všechny formální požadavky stanovené dotačním programem, jako jsou například formát, struktura a obsah posudku.
  • Aktualizace dat a informací: Znalecký posudek by měl být co nejaktuálnější. Pokud došlo od vypracování posudku ke změnám v nemovitosti nebo okolí, které by mohly ovlivnit hodnotu, je důležité informovat znalce a požádat o aktualizaci posudku.
  • Přesný a stručný popis projektu: Při předkládání znaleckého posudku je důležité jasně a stručně popsat váš projekt a vysvětlit, jak je hodnota nemovitosti důležitá pro jeho provedení.
  • Transparentnost a důvěryhodnost: Znalecký posudek by měl být předložen s důvěrou a transparentností. Ujistěte se, že všechny informace obsažené v posudku jsou pravdivé a že nebyly zatajeny žádné důležité informace.
  • Včasná příprava a kontrola: Zajistěte, abyste měli dostatek času na zpracování znaleckého posudku a jeho předložení spolu s ostatními požadovanými dokumenty.

Současné dotační tituly pro rekonstrukci a výstavbu nových nemovitostí

Již několik let je jsou dostupné především dva dotační tituly – Nemovitosti a Úspory energie. Oba jsou určené pro podnikatelské subjekty nebo územní samosprávné celky.

Program Nemovitosti je zaměřený na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí, příp. umožňuje demolici staré budovy a výstavbu nové, ale má to svá omezení.

Program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy je naopak zaměřený výlučně na výstavbu nových budov. Tato budova musí splňovat parametry energetické náročnosti v maximální výši tzv. referenční budovy ve smyslu vyhlášky č. 78/2013 Sb.

V rámci těchto programů je potřeba v rámci dokumentace předkládat znalecký posudek.

Existují samozřejmě i dotační tituly určené pro fyzické osoby, jako nejznámější můžeme uvést Zelená úsporám nebo Kotlíková dotace. Cílem těchto dotací je snižovat spotřebu energií pro chod rodinných a bytových domů a tím snížit energetickou náročnost.

Současné dotační tituly pro právnické osoby

Zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti je nezbytnou součástí přípravy dokumentace pro žádosti o národní a evropské dotace. Nejen že poskytuje objektivní a transparentní odhad hodnoty nemovitostí a pozemků, ale také zvyšuje důvěru posuzovatelů dotací v projekt. Investice do znaleckého posudku může být klíčem k úspěšnému získání finančních prostředků pro váš projekt.

Chystáte žádat o dotace a potřebujete znalecký posudek o ceně nemovitosti?Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace