CZ  |  EN

Cena za odhad nemovitosti a znalecký posudek

10.03.2023
Ceny znaleckých posudků pro nemovitosti jsou na trhu obtížněji porovnatelné a mají poměrně veliký rozptyl. Existuje také cenový rozdíl mezi odhadem nemovitosti a znaleckým posudkem. Jaké položky vstupují do konečné ceny? Srovnání cen znaleckých posudků nemovitostí od odhadců, znalců a znaleckých ústavů ve srovnatelných podmínkách vám poskytne tento přehledový článek.

Kromě tržního srovnání cen za znalecké posudky se článek věnuje i těmto tématům:

Tržní srovnání cen za znalecké posudky

Abychom si mohli udělat ucelený obrázek a možnost se porovnat, museli jsme provést standardizaci uvedených cen a převést je na srovnatelný základ. Standardizovaný základ je minimálně 10 uvedených cen se stejnými nebo dopočitatelnými vedlejšími náklady (DPH, poštovné). Vedlejší náklady jako cestovné, opatření si potřebných dokumentů, tisk, vazba nejdou ze zřejmých důvodů srovnávat, a tak jsme je do výpočtů nezahrnuli, i když byly uvedené. Cena uvedená na trhu je pak průměr cen, které vyhověly zadaným kritériím.

Faktura za vypracovaný znalecký posudek

Zde tedy naleznete cenu za odhad nemovitostí a znalecký posudek. Cena za tyto odhady a posudky zde uvedená vám dá představu o cenovém rozpětí velké části zpracovatelů v roce 2020 a 2021.

Ceny znaleckých posudků

 

Nemovitost

Rozpětí ceny

Byt, bytová jednotka

4 900 Kč - 5 900 Kč

Rodinný dům s pozemkem

8 900 Kč - 11 900 Kč

Garáž, garážové stání

3 400 Kč - 4 900 Kč

Pozemek

4 650 Kč - 7 500 Kč

Bytový dům

11 900 Kč - 16 900 Kč

Rekreační objekt

5 900 Kč - 6 900 Kč

Kancelář

4 900 Kč - 6 900 Kč

Ocenění věcného břemene

3 000 Kč - 4 500 Kč

 

Průměrné ceny poskytovatelů znaleckých posudků

Nemovitost Dosažená průměrná cena (XP invest) Cena zjištěná na trhu (průměr dalších zpracovatelů)
Byt, bytová jednotka 5 500 Kč 7 500 Kč
Rodinný dům s pozemkem 10 500 Kč 13 000 Kč
Garáž, garážové stání 4 000 Kč 5 800 Kč
Pozemek 5 500 Kč 6 700 Kč
Bytový dům 13 900 Kč 15 000 Kč
Rekreační objekt 6 500 Kč 8 000 Kč

 

Naše uvedené ceny jsou konečné (včetně cestovného, nákladů na vyhotovení, zaslání dokumentace), ceny na trhu jsou uvedené minimální, v mnoha případech nezahrnují dodatečné náklady. Provedli jsme porovnání se vzorkem celkem deseti subjektů nabízejících služby znaleckých posudků nemovitostí v několika regionech.

Naše realizované průměrné ceny se pohybují uprostřed uvedeného intervalu, daří se nám držet nižší ceny, než nabízí trh. Je to díky efektivitě práce, vlastních oceňovacích systémů a také máme pro každou oblast vlastního znalce, nejsme tak limitovaní vzdáleností, máme celorepublikovou působnost. Transparentně uvádíme konečné ceny bez žádných dalších dodatečných nákladů.

Potřebuji znalecký posudekPoptejte cenovou nabídku znaleckého posudku

Důvody cenových rozdílů mezi znaleckým posudkem a odhadem nemovitosti

Odhady nemovitostí a znalecké posudky jsou podobné dokumenty, přesto se svou cenou liší. Odhady jsou obyčejně levnější než znalecké posudky, z několika důvodů. Znalecké posudky jsou detailněji zpracované, musí dodržet formální náležitosti (kulaté razítko, znalecká doložka, povinná osobní prohlídka nemovitosti) a postupy vypracování (věcná popisová část nemovitosti, výpočtová část a znalecké vyjádření).

Status znalce je poměrně prestižní a je poměrně obtížné ho získat. Být jmenován znalcem vyžaduje nejen formální vzdělání, několikaletou praxi, zkoušky, obhajobu případů ale znalec musí projít i procesem jmenování. Díky tomu je znalců oproti odhadců relativně málo (odhadci mají svoji vázanou živnost poněkud dostupnější). Z tohoto důvodu jsou i sazby znalců vyšší.

Specifikum odhadů nemovitosti pro hypoteční účely je ten, že cenu za takový odhad netvoří odhadce ale banka. Je to v podstatě bankovní poplatek, tím se, pro tento typ odhadu, cena odhadu nemovitosti stává cenou regulovanou a odhadce na ni mají velice minimální vliv.

Další významné odlišnosti mezi odhady a posudky popisujeme v jiném článku.

Ceny znaleckých posudků

Položky vstupující do konečné ceny znaleckých posudků a odhadů nemovitostí

 • Práce znalce/odhadce - počítá se časová náročnost na ocenění nemovitosti, prohlídka, zpracování samotného dokumentu
 • Cestovné - náklady na cestu znalce a odhadce k předmětné nemovitosti za účelem prohlídky
 • Čas strávený cestováním 
 • Náklady na dokumenty - pro správné ocenění a ověření údajů potřebuje znalec některé dokumenty z katastru nemovitostí, místních úřadů, aj. Pokud nejsou klientem dodány a znalec si je opatřuje sám, tyto náklady na jejich získání pak hrají roli v konečné výši ceny
 • Vyhotovení dokumentu - jedná se především o náklady na tisk a vazbu znaleckého posudku
 • Poštovné - náklady na zaslání vypracovaného znaleckého posudku klientovi
 • Jiné speciální přání klienta a další služby odhadce nebo znalce (např. výpočet ceny chráněného obydlí a další)
 • DPH - standardní sazba 21 % připočtena ke konečné ceně, někteří znalci nejsou plátci DPH

Cena za odhad nemovitosti pro hypotéku

V současné době se odhady nemovitostí vypracovávají převážně pouze pro dva účely, pro tzv. hypoteční řízení a dědické řízení. Žádáte-li o hypoteční úvěr a jako zástava je zvolena jakákoli nemovitost, banka posílá svého smluvní odhadce, aby provedl prohlídku nemovitosti a vypracoval odhad nemovitosti. Odhad se vypracovává pro banku jako podklad pro odůvodnění výši požadovaného úvěru, a také jako pojistka, že v případě klientových potíží banka bude schopna zpeněžit zastavenou nemovitost ve výši poskytnutého úvěru. V dnešní době v rámci konkurenčního boje banky nabízejí odhad nemovitosti v ceně poskytnutí úvěru.

Odhady nemovitostí pro hypotéky - poplatek bance

Česká spořitelna

5 900 Kč

Komerční banka

6 500 Kč

Raiffeisenbank

6 900 Kč

UniCredit bank

6 500 Kč

Moneta Money bank

5 900 Kč

Cena za odhad nemovitosti pro dědické řízení

V rámci dědického řízení se oceňují nemovitosti v pozůstalosti. Záleží na dohodě s notářem, zda je potřeba nechat vypracovat odhad nemovitosti nebo stačí neformální expertní odhad. Cenově je rozdíl značný, zatímco u klasických odhadů se cena pohybuje mírně pod cenami odhadů pro hypotéky, neformální odhady jsou v řádově stokorun a je možné si je vyřídit online. Více informací o odhadech lze nalézt v přehledném článku.

Cena znaleckého posudku nemovitosti

Cena za znalecký posudek se odvíjí primárně od toho, kdo si znalce najímá.

Znalci určení soudy a přizvanými orgány činné v trestním řízení jsou odměňování na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dané sazby:

 • Práce odhadce/znalce (ocenění nemovitosti) - 800 - 1000 Kč,
 • Cestovné - nejméně 4,2 Kč/km
 • Náklady na dokumenty - znalec uvádí skutečně vynaložené náklady na získání potřebných dokumentů pro vypracování znaleckého posudku (př. list vlastnictví, katastrální mapa, nabývací tituly, územní rozhodnutí, aj.)
 • Vyhotovení (tisk, vazba) - vynaložené náklady na tisk a vazbu znaleckého posudku
 • Poštovné - výdaje vynaložené na doručení posudku objednateli
 • DPH 21 %

Pokud si znalce najímá občan, fyzická nebo právnická osoba, je výsledná cena za vypracování znaleckého posudku předmětem vzájemné dohody. Cena je převážně odvozena od typu předmětné nemovitosti a složitosti případu. Odměna je stanovená znalcem v souladu s tržní situací.

Každý znalec má stanovené sazby pro trh a mohou se znalec od znalce lišit. Uváděné ceníky jednotlivými znalci mají poměrně velký rozptyl. To je z důvodu toho, že ke každé nemovitosti se přistupuje individuálně a je těžké stanovit dopředu výslednou cenu.

Výše uvedené sazební položky jsou také obsaženy v cenách znaleckých posudků pro trh, nicméně nemusí být zastoupeny všechny. Například pokud máte potřebné dokumenty a dodáte je znalci, výrazně ušetříte. Skutečnou cenu za vypracování posudku vám sdělí až konkrétní znalec, poté, co poptáte jeho služby a sdělíte potřebné informace o nemovitosti, kterou potřebujete ocenit. Zjistěte vše o znaleckém posudku pro nemovitosti.

Mnoho znalců a znaleckých ústavů na svých internetových stránkách uvádí orientační ceník svých služeb. Někdy je uveden rozptyl, někdy jedna částka. Důležité je zmínit, že se jedná o orientační cenu, nejsou v ní započteny dodatečné náklady, které vznikají v individuálních případech. Liší se cestovné, množství dokumentů i složitost případů.

Autoři:

Články jsou vytvořeny našim odborným týmem, ve složení:

Michal Nekula - vzděláním ekonom, oblast zájmu - analýzy v realitní oblasti, vývoj nových aplikací,  Pavla Kopuletá - vzděláním ekonomka, oblast zájmu - oceňování nemovitost, marketing 

Martin Málek - vedoucí znalecké kanceláře, oblast zájmu - obor oceňování nemovitosti, vývoj software pro oceňování nemovitosti, Michal Málek - povoláním lékař, oblast zájmu - statistické analýzy, zpracování dat

Sketch autorů XP invest

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace